ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی

ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی روز شنبه مورخ ۷ اسفند ۹۵ در محل مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران با موضوع محوری “پروژه های نیمه تمام و نقش بخش خصوصی در اتمام و به بهره برداری رساندن این پروژه ها” برگزار می…