کنفرانس داوری بین المللی: بزرگداشت گذشته، ارزیابی حال و پیش بینی آینده

همزمان با شصتمین سالگرد کنوانسیون نیویورک، مراسم بزرگداشتی توسط دیوان داوری بین المللی ICC برپا خواهد شد. به همین مناسبت اتاق بازرگانی بین المللی به همراه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، کنفرانس یک روزه ای با موضوع تحولات قانون داوری بین المللی در دهه…