عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اکسایز ورود کالا به گرجستان

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران کلیه فعالین حوزه بازرگانی ایرانی می توانند میزان عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اکسایز EXCISE برای ورود کالاهای خود به گرجستان را بر اساس HS کد، بر روی وبسایت گمرک کشور گرجستان به نشانی www.rs.ge/4509 مشاهده نمایند. لازم به ذکر است با توجه به قوانین جدید گمرکی…