پنجمین جشنواره ملی حاتم ۲۴ مهر ماه برگزار می‌شود

 پنجمین جشنواره ملی حاتم   پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با نگاه بسیط به موضوع تبیین و ترویج فرهنگ «تولید ملی با محوریت برند» به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه صادرات غیرنفتی و رشد تولید، توسط دانشگاه صنایع و معادن ایران و موسسه مطالعات اقتصاد خلیج‌فارس و با همراهی نهاد‌های متولی اقتصاد،…