۵۴۹۰ صنعتی

نشریه شماره ۵۴۹۰ سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد گزینه های اجباری با ستاره مشخص شده اند *

ارسال نظر