BOO-for Skid Mounted-Up Stream

موافقت نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره برداری BOO واحدهای پیش ساختهSKID MOUNTED فرآورش نفت و ظرفیت های استاندارد، الزامات فنی و HSE

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد گزینه های اجباری با ستاره مشخص شده اند *

ارسال نظر