آیین نامه اجرایی بند “و” تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد گزینه های اجباری با ستاره مشخص شده اند *

ارسال نظر