ISCC-97-60069

اعتراض سندیکا به شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی در خصوص رویه های اخیر و خلاف قانون در شورا

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد گزینه های اجباری با ستاره مشخص شده اند *

ارسال نظر