۹۷-۱۰۱۰۱۰۴۱۱

شکوایه شرکت شوسه در خصوص رای صادره بر اساس فرآیند غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد گزینه های اجباری با ستاره مشخص شده اند *

ارسال نظر