دوره آموزشی آشنایی با تکالیف مالیاتی پیمانکاران و احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳

دوره آموزشی آشنایی با تکالیف مالیاتی پیمانکاران و احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳   مدیرعامل محترم شرکت   سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نظر دارد در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضای محترم خویش با هدف ارتقاء آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با حوزه صنعت احداث، سلسله کارگاه‌های آموزشی در حوزه…

کارگاه آموزشی آنالیز بها و پیشنهاد قیمت برگزار شد

کارگاه آموزشی آنالیز بها و پیشنهاد قیمت برگزار شد    کارگاه آموزشی «آنالیزبها و پیشنهاد قیمت» روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور مهندس شعبان یوسفیان و خانم مهندس ناهید شوقی برگزار شد، مباحث مربوط به آنالیز بها و پیشنهاد قیمت توسط مهندس…

دوره آموزشی آنالیز بها و پیشنهاد قیمت

دوره آموزشی آنالیز بها و پیشنهاد قیمت   سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در راستای ارائه خدمات آموزشی به اعضای محترم خویش با هدف ارتقاء آموزشی و آشنایی بیشتر، سلسله کارگاه‌های آموزشی را برگزار می‌نماید. به همین منظور کارگاه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ با موضوع:«آنالیز بها و پیشنهاد قیمت» در تاریخ‌ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳…