دستورالعمل ورود به سمینار آشنایی با مفاهیم مدلسازی اطلاعات ساخت

خواهشمند است جهت تسهیل در حضور در سمینار آنلاین به نکات ذیل حتما توجه فرمایید: نحوه ورود به سامانه: جهت ورود به سامانه کلیک نمایید. ورود بعنوان کاربر میهمان را انتخاب نمایید. نام و نام خانوادگی خویش را وارد نمایید. (از این گزینه بعنوان حضور و غیاب در جلسه استفاده میشود. لطفا حتما با نام…