۹-۲-۹۸-(۲۳)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۷)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۸)

مهندس سعید آبادی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۰)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۱)

مهندس طهماسب رضوی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۴)

مهندس علاالدین سادات باریکانی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۳)

مهندس منوچهر ملکیانی فرد - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱۷)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9624

مهندس بهمن دادمان - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9695

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9719

مهندس محمود مصطفی زاده - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۱)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۲)

مهندس ابریشمی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۶)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۳)

دکتر ایرج گلابتونچی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

۹-۲-۹۸-(۵)

مهندس ناصر معدلی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال ۹۸
Go to Top
دریافت نوتیفیکیشن آیا می خواهید در مورد آخرین به روز رسانی ها اعلان دریافت کنید؟ خیر بله