سهمیه آرم ترافیک سال ۱۴۰۲

سهمیه آرم ترافیک سال ۱۴۰۲ “به نام خدا” مدیرعامل محترم شرکت موضوع:آرم ترافیک ( سال ۱۴۰۲)   پس از سلام؛   به استحضار می رساند برابر اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران،  سهمیه آرم ترافیک سال۱۴۰۲ به سازمانها از جمله سندیکای شرکتهای ساختمانی در سال های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. بااین…