مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی

مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی سال ۱۴۰۲   با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستور العمل های موجود در گمرک، مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در ۸…