پیشنهادات انجمن صنفی استان مرکزی به استاندار استان مرکزی

در ادامه پیگیری ها و درخواستهای انجمنهای صنفی صنعت احداث، انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان مرکزی نیز اط استانداری این استان درخواستهای صنفی خویش را ارائه نمود.   مقام محترم استاندار استان مرکزی جناب آقای مهندس اقازاده بااهدای درود و با اجترام اشراف دارند در مقابله با شیوع کرونا با توجه به سطح گستردگی…

انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان دوره هفتم انجمن استان قزوین

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸ با حضور اعضای آن انجمن برگزار و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین دوره هفتم به شرح ذیل انتخاب گردیدند. مهندس فرشید حامی: رئیس هیات مدیره مهندس بهزاد رحمانی: نایب رئیس هیات مدیره مهندس سید محمد…

پیمانکاران فاقد پروژه فعال عمرانی بدون محدودیت، معرفی نامه حضور در مناقصات را دریافت نمایند

با توجه به الزامی بودن گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران علی الخصوص جهت حضور در مناقصات و با توجه به آیین نامه اجرایی که این گواهی به شرکتهایی ارائه می گردد که پروژه فعال عمرانی خواهند داشت متاسفانه حتی با پیش بینی شرایط حضور پیمانکاران فاقد پروژه فعال در مناقصات، عموما شرکتها در پشت بروکراسی…