ارائه خدمات تامین مالی از طریق اوراق منفعت صرفا برای اعضای سندیکا

ارائه خدمات تامین مالی از طریق اوراق منفعت صرفا برای اعضای سندیکا به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، شرکت تامین سرمایه نوین با ارسال نامه ای آمادگی خویش را جهت ارائه هر گونه خدمات تامین مالی از طریق اوراق منفعت برای سازندگان و پیمانکاران عضو سندیکای شرکت های ساختمانی ایران را اعلام داشته است.…