تخریب ساختمان ها با رویکردی تخصصی صورت گیرد

عضو هیات مدیره سندیکا عنوان کرد: تخریب ساختمان ها با رویکردی تخصصی صورت گیرد     روز ۱۵ مرداد ماه بود که در زمان تخریب غیراصولی یکی از ساختمان ها در محله خلازیر تعدادی از ساختمان های مجاور دچار تخریب شدند. در همین زمینه نظر مهندس مجتبی ضرابی عضو هیات مدیره سندیکا با اشاره به…

مزایای روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی

در گفتگو با مدیرعامل شرکت ناودیس ­راه مطرح شد: مزایای روسازی بتنی نسبت به روسازی آسفالتی روسازی بتنی سابقه انگشت شمار و محدودی در ایران دارد و اغلب در مورد باند، تاکسی وی و عوامل پروازی فرودگاه ها استفاده شده است. اولین تجربه این روش در پروژه ­های راهسازی مربوط به آزادراه تهران-شمال بود که…