درخواست قیمت اقلام سه ماهه های اول و دوم سال ۱۴۰۲

درخواست قیمت اقلام سه ماهه های اول و دوم سال ۱۴۰۲   مدیرعامل محترم شرکت موضوع:  درخواست قیمت اقلام سه ماهه های اول و دوم سال ۱۴۰۲     با سلام؛ احتراماً،      با توجه به درخواست نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص اعلام قیمت اقلام جهت تهیه و تدوین فهرست…