طرح فرصت های سرمایه گذاری توسط وزارت بهداشت عراق

طرح فرصت های سرمایه گذاری توسط وزارت بهداشت عراق   طبق اطلاع واصله از معاونت امور بین الملل اتاق ایران، وزارت امور خارجه عراق طی یادداشتی از طرح فرصت های سرمایه گذاری توسط وزارت بهداشت آن کشور جهت ساخت تعداد شانزده (۱۶) بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در استان های مختلف عراق با هزینه تخمینی هر بیمارستان…