اعلام تاریخ جدید برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و املاک عراق

اعلام تاریخ جدید برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و املاک عراق   به گزارش سفارت جمهوری عراق در تهران، شرکت نمایشگاه ها و خدمات بازرگانی عراق اقدام به تغییر برنامه برگزاری (سومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری و املاک عراق) که قرار بود در نمایشگاه بین المللی بغداد مورخ ( ۶ لغایت ۲۰۲۴/۵/۹)…

طرح فرصت های سرمایه گذاری توسط وزارت بهداشت عراق

طرح فرصت های سرمایه گذاری توسط وزارت بهداشت عراق   طبق اطلاع واصله از معاونت امور بین الملل اتاق ایران، وزارت امور خارجه عراق طی یادداشتی از طرح فرصت های سرمایه گذاری توسط وزارت بهداشت آن کشور جهت ساخت تعداد شانزده (۱۶) بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی در استان های مختلف عراق با هزینه تخمینی هر بیمارستان…