درخواست تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کرونا توسط انجمن استان مازندران

درخواست انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندران از معاونت عمرانی استانداری مازندران جهت توقف عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شرایط شیوع بیماری کرونا که در تاریخ ۲۲ اسفند ماه  ۹۸ تنظیم شده است.   جناب آقای مهندس رازجویان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با سلام و احترام؛ با توجه به گسترش…

طرح مشکلات پروژه های عمرانی و پیمانکاران در شرایط شیوع کرونا در استان چهارمحال و بختیاری

نامه انجمن صنفی پیمانکاران استان چهارمحال و بختیاری جهت طرح مشکلات پیمانکاران و پروژه های عمرانی در شرایط شیوع کرونا و ارائه پیشنهادات جهت رفع آن در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۸ تنظیم گردیده است.   ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب آقای مهندس علی شهریارپور با سلام؛ احتراما به استحضار می رساند…