برگزاری جلسه حضوری با سازمان برنامه جهت طرح و پیگیری مشکلات صنعت احداث در خصوص بحران کرونا

پس از آنکه بسیاری از تشکلهای صنفی بزرگ صنعت احداث نسبت به نامه نگاری و ارائه پیشنهادات و درخواست ها جهت حل مشکلات بوجود آمده در حوزه صنعت احداث با ورود بیماری کرونا و بحران شیوع این بیماری اقدام کردند و پاسخهای دقیق و مشخصی از سوی نهادهای ذیربط ارائه نشد، به ناچار از ۱۶…

مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب

به اطلاع می رساند بر اساس مصوبه هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کار و کارگر مورخ ۱۳ آذر ۹۷ مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب در روز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ راس ساعت ۱۴ در محل فدراسیون واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، نبش…