معرفی اعضای توانمند در رشته ابنیه به شرکت نفت ایرانول

مدیر عامل محترم شرکت عضو موضوع: معرفی اعضا به شرکت نفت ایرانول با سلام احتراما به استحضار می رساند شرکت نفت ایرانول جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران توانمند در رشته ابنیه و دعوت به مناقصات پیش روی آن شرکت، قصد شناسایی پیمانکاران ابنیه با رتبه های ۳ و ۴ و ۵ را داشته و طی…