ابلاغ همزمانی رسیدگی به اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده مودیان توسط گروه رسیدگی

ابلاغ همزمانی رسیدگی به اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده مودیان توسط گروه رسیدگی   بسمه تعالی  مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی  موضوع: ابلاغ همزمانی رسیدگی به اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده مودیان توسط گروه رسیدگی   با سلام و احترام حسب تصمیمات ستاد سازمان،قابلیت رسیدگی همزمان به اظهارنامه های عملکرد و مالیات…