درخواست تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کرونا توسط انجمن استان مازندران

درخواست انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان مازندران از معاونت عمرانی استانداری مازندران جهت توقف عملیات اجرایی پروژه های عمرانی در شرایط شیوع بیماری کرونا که در تاریخ ۲۲ اسفند ماه  ۹۸ تنظیم شده است.   جناب آقای مهندس رازجویان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با سلام و احترام؛ با توجه به گسترش…