بخش خصوصی را زنده نگه می داریم

مهندس جواد خوانساری عضو هیات مدیره سندیکا که سالیان سال عضو هیات مدیره و چند دوره دبیری آن را بر عهده داشته نیز در مراسم نکوداشت سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران که ۹ بهمن در کتابخانه ملی برگزار شد عنوان کرد: سازندگی عامل اصلی رفاه عمومی و ارتقا دهنده تمدن و شهرنشینی است که توسط سندیکای…