دعوت به عضویت و حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی سندیکا

دعوت به عضویت و حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی سندیکا   “به نام خدا”   مدیرعامل محترم شرکت موضوع:  دعوت به عضویت و حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی سندیکا   با سلام؛ احتراماً،    به استحضار می‌رساند هیأت‌مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران جهت دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز و انجام مأموریت‌های محوصله، همواره…