دعوت به عضویت و حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی سندیکا

دعوت به عضویت و حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی سندیکا   “به نام خدا”   مدیرعامل محترم شرکت موضوع:  دعوت به عضویت و حضور فعال در کمیسیون‌های تخصصی سندیکا   با سلام؛ احتراماً،    به استحضار می‌رساند هیأت‌مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران جهت دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز و انجام مأموریت‌های محوصله، همواره…

عضویت در کمیسیون های سندیکا

عضویت در کمیسیون های سندیکا مدیرعامل محترم شرکت با سلام احتراما، باستحضار می رساند با توجه به شروع دوره بیست و چهارم هیات مدیره و آغاز فعالیت کمیسیون های سندیکا، مدیران محترم شرکتهای عضو در صورت علاقه مندی به حضور در کمیسیون های سندیکا اعلام آمادگی خود را بهمراه رزومه حاوی سوابق علمی و اجرایی…