گزارش اقدامات و برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص شرکتهای دانش بنیان

طبق اطلاع واصله از اتاق بازرگانی ایران، گزارش مختصر از اقدامات و برنامه های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص شرکتهای دانش بنیان (به ویژه برای کالاهای اساسی و محصولات حساس و گلوگاهی زنجیره ارزش صنعت) جهت اطلاع منتشر می گردد. مقدمه: این گزارش به منظور ارایه اهم اقدامات معاونت علمی و فناوری…