پرداخت سنوات پایان سال، علی الحساب تلقی می شود (رای دیوان عدالت)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در قراردادهای مدت موقت نیز (مانند قراردادهای دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و می بایستی در زمان قطع همکاری با کارگر، بر اساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد. تاریخ صدور: 19 آذر 1398 دریافت فایل رای صادره  …

دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی-مصوب 98

ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع “دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی-مصوب 98” دریافت فایل   خلاصه دستورالعمل: هدف: حداکثر 2 سال آموزش در حین کار برای مهارت آموزی دانش آموختگان دانشگاهی دارای حداقل مدرک لیسانس با مزایایی برای کارگاه های به کارگیرنده کارورزان حداکثر سن متقاضیان 35 سال می باشد…

دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار-مصوب 97

ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار-مصوب 97 شماره: 794030 تاریخ ابلاغ: 20 مرداد 1398 دریافت فایل   خلاصه دستورالعمل: هدف: حداکثر 360 روز آموزش در حین کار برای مهارت آموزی با مزایایی برای کارگاه های به کارگیرنده مهارت آموزان کلیه مهارت آموزان یک…

کارهای سخت و زیان آور گروه ب موضوع بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه ب موضوع بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور از 1066 عنوان شغلی به 13 فعالیت کاری تاریخ: 17 اسفند 94 دریافت فایل