آئین نامه اجرایی تبصره ۱۹ بودجه سال ۹۸ موضوع واگذاری پروژه های مشارکتی عمومی -خصوصی

مصوبه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی تبصره ۱۹ بودجه سال ۹۸ موضوع واگذاری پروژههای مشارکتی عمومی -خصوصی شماره: 44864 / ت 56683 هـ تاریخ: 17 تیر 1398 دریافت فایل

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله از سوی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل طراحی و اجرای “اجزای غیر سازه ای معماری” به عنوان پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ) که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را گذرانده است به شرح…

آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 1 ماده واحده ق.ب.سال 98 کشور

مصوبه هیات وزیران در خصوص “آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 1 ماده واحده ق.ب.سال 98 کشور” و عرضه قیر رایگان به دستگاه اجرایی ابلاغ شد تاریخ تصویب: 26 خرداد 1398 تاریخ ابلاغ: 1 تیر 1398 شماره: 37145/ت56570 هـ دریافت فایل