دفترچه ضرایب مالیاتی سال 1397

دفترچه ضرایب مالیاتی سال 1397 که طی بخشنامه 200/98/37 ص ابلاغ گردید تاریخ ابلاغ:1 مرداد 1398 دریافت فایل   خدمات پیمانکاری راه و ساختمان، معدن، تاسیسات فنی و صنعتی، مهندسی مشاور، شهرسازی، نقشه کشی و سایر خدمات مرتبط

بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر ،۱۶۹،۱۹۷،۱۹۳،۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع” بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر ،۱۶۹،۱۹۷،۱۹۳،۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی” شماره: ۲۰۰/۹۸/۴۱ تاریخ ابلاغ: 8 مرداد 1398 دریافت فایل

بخشنامه ارائه نکاتی در رابطه با ارزش های اجاری املاک تعیین شده عملکرد سال 97

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع “ارائه نکاتی در رابطه با ارزش های اجاری املاک تعیین شده” توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل و در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 و به بعد، شماره 200/98/34 تاریخ ابلاغ:24 تیر 1398 دریافت فایل  

دستورالعمل نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع اصلاح بند 2-6 دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22 فروردین 95 در خصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی شماره: 200/98/512 تاریخ ابلاغ: 18 تیر 98 دریافت فایل کامل  

آیین نامه اجرایی بند “و” + جزءهای 3-2 و 4-2 بند و تبصره 5 ق.ب.سال 1398 کل کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/04/09 هیأت وزیران درخصوص”آیین نامه اجرایی بند و و جزءهای 3-2 و 4-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور”، شماره 43756 تاریخ ابلاغ: 15 تیر 98 دریافت فایل

احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص “ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” تاریخ ابلاغ: 3 تیر 98

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در رفع ابهام در خصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی  در رفع ابهام در خصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر شروط مقرر در بند “ت” ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 ماده 238 جریمه 272- تخفیفات تاریخ ابلاغ: 21 خرداد 98…