عشایری: اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در اولویت هستند.

You are here:
Go to Top