سهمیه آرم ترافیک سال ۱۴۰۲

سهمیه آرم ترافیک سال ۱۴۰۲ “به نام خدا” مدیرعامل محترم شرکت موضوع:آرم ترافیک ( سال ۱۴۰۲)   پس از سلام؛   به استحضار می رساند برابر اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران،  سهمیه آرم ترافیک سال۱۴۰۲ به سازمانها از جمله سندیکای شرکتهای ساختمانی در سال های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. بااین…

سهمیه آرم ترافیک سال ۱۴۰۱

سهمیه آرم ترافیک سال ۱۴۰۱   مدیرعامل محترم شرکت موضوع:آرم ترافیک ( سال ۱۴۰۱)   پس از سلام؛ به استحضار می رساند برابر اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران،  سهمیه آرم ترافیک سال۱۴۰۱  به سازمانها از جمله سندیکای شرکتهای ساختمانی در سالهای اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. بااین حال این سندیکا…