آیین نامه اجرایی بند “و” + جزءهای 3-2 و 4-2 بند و تبصره 5 ق.ب.سال 1398 کل کشور

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/04/09 هیأت وزیران درخصوص”آیین نامه اجرایی بند و و جزءهای 3-2 و 4-2 بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور”، شماره 43756 تاریخ ابلاغ: 15 تیر 98 دریافت فایل

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله از سوی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل طراحی و اجرای “اجزای غیر سازه ای معماری” به عنوان پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ) که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را گذرانده است به شرح…

احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص “ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” تاریخ ابلاغ: 3 تیر 98

آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 1 ماده واحده ق.ب.سال 98 کشور

مصوبه هیات وزیران در خصوص “آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 1 ماده واحده ق.ب.سال 98 کشور” و عرضه قیر رایگان به دستگاه اجرایی ابلاغ شد تاریخ تصویب: 26 خرداد 1398 تاریخ ابلاغ: 1 تیر 1398 شماره: 37145/ت56570 هـ دریافت فایل