تاکید وزارت امور خارجه بر عدم ارتباط بدون هماهنگی با سفارتخانه های مقیم تهران

You are here:
Go to Top