طبق دستور رهبری سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به 20 درصد کاهش یافت

You are here:
Go to Top