کاهش 5 درصدی نرخ مالیاتی بنگاه های اقتصادی، اعتراض به عدم اجرای بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 و مشکلات ناشی از عدم ارائه خدمات بانکی در صورت داشتن چک برگشتی

You are here:
Go to Top